Nowa firma - bank-komercyjny

Bank komercyjny

nowa-firma.com.pl


bank komercyjny to szczególna instytucja finansowa, która kumuluje, przetrzymuje i gospodaruje środkami finansowymi. Funkcjonuje ona na rzecz racjonalizacji przychodów i działa jako ośrodek zaufania społecznego. bank komercyjny jest jedynym ośrodkiem pieniężnym podlegającym ponad 80 dokumentom prawnym - Ustawie prawo bankowe. banki komercyjne składają się z dwuszczeblowej sieci bankowej, która składa się również z banku centralnego. Jednakże pod względem wielkości aktywów i wielości wykonywanej działalności, to właśnie banki komercyjne stanowią bazę sektora bankowego. Z uwagi na fakt, iż są one zorientowane na transakcje bieżące, są one również głównymi uczestnikami rynku finansowego i rynku krótkoterminowego.

Głównym celem banku komercyjnego jest dążenie do spełnienia potrzeb uczestników gospodarujących w obszarze usług bankowych przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia zysku.

Banki komercyjne bardzo się pomiędzy sobą różnią, dlatego są one, w zależności od określonych kryteriów, dzielone na różnorodne typy banków. Zazwyczaj za główne kryterium podziału ustala się strukturę własności, wtedy to banki komercyjne dzieli się na:


  • banki o środkach państwowych

  • polskie banki prywatne

  • banki o środkach zagranicznych


Banki komercyjne dzielą się także na banki uniwersalne, czyli realizujące wszelkie podstawowe transakcje oraz wyspecjalizowane, czyli opierające się na danych transakcjach. Do banków komercyjnych zalicza się banki hipoteczne, skupiające się na przydzielaniu kredytów ubezpieczonych hipoteką na nieruchomości.

Banki komercyjne pełnią ważną funkcję w polskim systemie bankowym. Składa się na nie około 95 % depozytów skumulowanych przez wszystkie banki i także około 95 % przydzielonych kredytów bankowych.

Banki komercyjne funkcjonują w roli pośredników finansowych pomiędzy podmiotami rozporządzającymi nadmiarem kapitału pieniężnego, a podmiotami odczuwającymi ich brak, proponując depozyty i pożyczki. Funkcjonują też, co uznaje się za funkcję odróżniającą je pośród wszelkich innych podmiotów gospodarczych, w roli „twórców” pieniądza - jako kredytodawcy.

 


 

 

 

 

RÓŻNOŚCI

W biedronce mamy możliwość zakupu telefonii komórkowej stworzonej specjalnie dla klientów. Tubiedronka ma w ofercie tylko jedną taryfę, niedrogie doładowania oraz proste zasady korzystania. Starter jak i doładowania można nabyć tylko z sklepach biedronka. W takim zakupionym starterze jest możliwość wykonywania rozmów mieszczących się w dwóch minutach bądź wysłania 7 wiadomości. Również istnieje techniczna możliwość wysłania 20 wizytówek do przyjaciół oraz do rodziny. Połączenia do wszystkich kosztują 25 groszy, ale nie obejmują sieci Play. Ze starteru korzysta się tak samo jak odbywa się z innymi sieciami. Taki starter kosztuje tylko 7,99. Masz możliwość również zakupu karty sim wraz z telefonem MYPHONE 8815. Koszt takiego zestawy wynosi 299,00 zł brutto. W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z biurem obsługi klienta.